Sut i Gosod Golau Nenfwd

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Gall y golau cywir wneud gwyrthiau yn yr amgylchedd: gall roi golwg fwy bywiog, gwella trefn arferol a hyd yn oed leihau biliau trydan.

Ond i gael y goleuadau cywir, mae angen i chi gael y math cywir o osodiadau goleuo. Felly, mae gwybod sut i osod canhwyllyr neu osodiadau ysgafn yn hanfodol. Yn yr achos hwn, heddiw, rydw i'n mynd i'ch dysgu sut i osod gosodiad golau arosodedig, un o'r rhai sydd â golwg fodern sy'n gwneud yr addurn yn fwy cain.

Drwy osod lamp crog, rydych nid yn unig yn caniatáu i oleuadau gyrraedd mwy o leoedd yn eich amgylchedd, ond hefyd yn rhwystro'r gwres a allyrrir gan y lamp. Ac os ydych chi'n byw mewn ardaloedd poeth, wel, rydych chi'n gwybod faint o wahaniaeth y gall hynny ei wneud.

Felly mae'n werth dilyn yr awgrymiadau hyn ar sut i osod gosodiad golau a chymryd cam ymhellach i wneud eich cartref yn union fel yr ydych ei eisiau.

Dilynwch y cyngor DIY hwn ar gyfer eich cartref a chael eich ysbrydoli!

Cam 1: Diffoddwch y prif switsh

Gan y byddwn yn gweithio gyda thrydan, mae angen i sicrhau bod y pŵer i ffwrdd er mwyn osgoi damwain. Felly, cyn dysgu sut i newid bwlb golau nenfwd, yn gyntaf rhaid i chi ddiffodd ei brif switsh o osodiadau trydanol.

Osgowch ddamweiniau drwy ddilyn y cyngor syml hwn.

Cam 2: Trin y Gwifrau

Drwy dynnu gwaelod y luminaire, fe welwch y gylched drydan gyda'r gwifrau.

Rwy'n argymell tynnu llun o'rgwifrau i wybod yn union sut i gysylltu y gwifrau eto.

Trowch y capiau gwifren neu eu torri gyda'r gefail. Mae'n cofio pa un yw'r niwtral a pha un yw'r wifren ddaear.

Daliwch yr edafedd tra'n eu datod. A chofiwch, unwaith y bydd y gwifrau wedi'u datgysylltu, bydd gwaelod y gosodiad ysgafn yn dod yn rhydd o'r nenfwd, felly daliwch ef yn gyson.

Cam 3: Defnyddiwch Gyrrwr Ballast LED

Sylwer bod ganddo hefyd ddwy wifren lliw y bydd angen eu cysylltu â'r gwifrau nenfwd.

Awgrym Wire: Edrychwch yn ofalus ar hen wifrau cyn gosod gosodiad newydd. Torrwch y rhai sydd wedi'u difrodi i ben.

Yna mesurwch tua 1.3 cm o'r pen a'i dorri â gefail. Gall hyn hyd yn oed atal tanau.

Gweler hefyd: Sut i addasu colfachau cabinet.

Cam 4: Cysylltwch y gwifrau cywir

Gweler y gallwch nawr gysylltu'r gwifrau o'r un lliwiau. Mae gwifrau du, gwyn a gwyrdd yn aml yn ffurfio cynllun lliw traddodiadol. Cysylltwch nhw ar y pennau a throelli â gefail i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel.

• Bydd cynllun lliw trydanol safonol yn cynnwys gwifrau du a choch fel gwifrau poeth, gwyn fel niwtral, a gwyrdd neu gopr pur fel gwifrau daear.

Gweld hefyd: Sut i Dyfu Ffa mewn Cwpan: 9 Cam

• Ymgynghorwch â llawlyfr y luminaire am gyfarwyddiadau ar sut i gysylltu'r gwifrau cywir. Weithiau efallai y bydd gan osodiad ysgafn wifren goch ychwanegol, ar gyferenghraifft, y gellir ei gysylltu â gwifren ddu.

Cam 5: Inswleiddiwch y gwifrau cysylltiedig

Ar ôl cysylltu'r gwifrau, inswleiddiwch y gwifrau â thâp trydanol. Gorchuddiwch y pennau'n dda i osgoi damweiniau.

Awgrym dewisol: Os yw'n well gennych, defnyddiwch gysylltwyr gwifren yn lle defnyddio tâp trydanol.

Cam 6: Atodwch y gosodiad golau

Rydym bron â gorffen.

Codwch sylfaen y gosodiad golau a'i osod dros y sgriwiau. Gallwch chi osod cnau metel ar ddiwedd pob sgriw cyn ei droi nes ei fod yn ddigon tynn.

Gweld hefyd: Addurno gyda Platiau Papur

Os yw eich luminaire yn defnyddio braced mowntio (fel rhai modelau), sgriwiwch y braced i'r blwch. Yna hongian y sylfaen dros y sgriwiau mowntio.

Awgrym goleuo: Dewisais lamp LED oherwydd bod LEDs yn goleuo'n dda, yn ddarbodus ac mae ganddynt wydnwch rhagorol.

Cam 7: Ei dynhau

I gwblhau'r gosodiad, sgriwiwch y luminaire yn ddiogel. Sicrhewch fod y panel cyfan a'i holl sgriwiau wedi'u cysylltu'n iawn, gan ofalu peidio â'i ollwng.

Ewch yn ôl at y torrwr a fflipiwch y switsh. Gweld a yw eich golau cromen newydd yn disgleirio mor llachar â'r hen un.

Os na fydd y golau'n dod ymlaen neu os oes rhywfaint o fflachio, efallai na fydd eich gwifrau'n gywir. I'w gywiro, trowch y prif switsh yn ôl ymlaen a dadsgriwiwch y gosodiad cyn archwilio'r gwifrau am unrhyw wifrau rhydd.

Rhybudd Terfynol: Cofiwch bob amser y gall gwaith trydanol gwael achosi tanau. Felly, sicrhewch fod yr holl wifrau wedi'u cysylltu'n iawn cyn troi unrhyw switshis ymlaen. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis bylbiau sydd â watedd digonol i atal gorboethi.

Fel y tip? Gwella'ch sgiliau hyd yn oed ymhellach: edrychwch hefyd ar y 5 awgrym hyn ar gyfer cuddio ceblau a gwifrau trydan!

A chi, a oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer gosod lamp nenfwd?

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.