Sut i Atgyweirio Cadair Bren

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Tabl cynnwys

Disgrifiad

Dros amser, mae'n anochel y bydd rhai dodrefn yn dod yn fwy bregus ac yn fwy agored i dorri, yn enwedig y rhai sydd wedi'u gwneud o bren. Ac yna, yn ychwanegol at y difrod enfawr, mae yna hefyd y boen yn y galon am golli eitem sydd nid yn unig yn ariannol werthfawr, ond hefyd o werth emosiynol.

Ac er mwyn osgoi'r tristwch hwn, wrth sôn yn benodol am gadeiriau, y penderfynais heddiw ddod â thiwtorial hawdd iawn i chi ar sut i adnewyddu ac atgyfnerthu cadeiriau pren.

Dim ond 7 cam sydd yn dangos nid yn unig sut y gallwch chi drwsio, sut i atgyfnerthu a hyd yn oed storio'r eitemau hyn yn eich cartref yn gywir.

Yn union fel y mae'r awgrymiadau hyn ar gyfer gosod cadeiriau sydd wedi torri, gallant hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer dodrefn pren eraill. Felly arbedwch yr erthygl hon a sicrhewch hi bob amser fel y gall eich helpu ar yr amser iawn.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Ffrâm Fyw gyda Susculents

Nawr, gadewch i ni fynd gam wrth gam awgrym cynnal a chadw DIY arall ar gyfer eich cartref er mwyn i chi gael baeddu eich dwylo ac arbed arian!

Cam 1: Sut i atgyweirio cadair bren

Rhowch eich cadair mewn man awyru a defnyddiwch gysgod rhannol i wella'r resin.

Cam 2: Gweld sut i ddefnyddio'r resin

Gosodwch y resin hydoddiant A mewn gwydr.

Cam 3: Defnyddiwch y catalydd

Ychwanegwch y catalydd yn y mesurau a argymhellir gan y gwneuthurwr.

Cam 4: Cymysgwch<1

Cymysgwch yn dda nes yn llyfn.

Cam 5:Rhowch y resin ar y gadair

Gan ddefnyddio brwsh, rhowch y resin ar y rhan o'r gadair sydd wedi torri. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y llun.

  • Gweler hefyd: Sut i osod cloeon.

Cam 6: Gadael i'r resin wella

Ar ôl ychwanegu'r resin, gosodwch y microbelenni yn y safle atgyweirio.

Mae'n bwysig iawn gadael i'r resin sychu'n llwyr. Mae hwn yn gam hollbwysig yn y broses.

Cam 7: Clymwch y rhaff

Gyda chymorth rhaff, clymwch fraich y gadair fel ei bod dan bwysau.

Cam 8: Arhoswch 24 awr a bod eich cadair yn barod!

Caniatáu i'ch cadair sychu am o leiaf 24 awr a thynnu'r llinyn. Mae eich cadair bellach wedi'i hatgyweirio!S

Os oes gennych orwedd sy'n anfoddhaol, dyma rai awgrymiadau:

Dychwelwch y gogwyddor i'w safle gwreiddiol a thynnwch y clawr cefn yn ofalus i fynd at y cloeon sy'n rheoli'r gogwydd.

Y tric i dynnu'r pen gwely yw pwyso'r glicied ar y ddwy ochr a bydd hyn yn tynnu'r gadair freichiau yn ôl yn llwyr.

Y cam nesaf yw darparu mynediad i'r sgriwiau. Rhyddhewch y pwysau ar y troedle a llacio'r sgriwiau a fydd yn tynnu'r handlen lledorwedd. Nawr mae'n rhaid i chi godi'r mecanwaith cyfan o'r tu mewn i'r gadair a rhoi'r un newydd yn ei le.

Gweld hefyd: Syniadau Pot Planhigion DIY

Sgriwiwch i lawr y troedle ar ôl amnewid yr hen fecanwaith ac ynayna gosodwch y cebl rhyddhau. Yn barod. Nawr rydych chi hefyd yn gwybod sut i atgyweirio cadeiriau lledorwedd.

Felly, oeddech chi'n hoffi'r awgrymiadau? Nawr hefyd yn mwynhau gosod silffoedd yn eich cartref!

Hoffi'r syniad i atgyweirio dodrefn pren?

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.