Deiliad Offeryn: Trefnydd Wrench Sefydlog

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Er mwyn cael gweithdy ymarferol mae'n hanfodol cadw'ch offer yn drefnus ac yn hawdd eu cyrraedd. Offer bach yw wrenches a sgriwdreifers, a chan fod gan bob un ohonynt wahanol feintiau neu ddefnyddiau, mae angen iddynt fod yn weladwy iawn fel y gallwch chi fachu'r un sydd ei angen arnoch yn hawdd. Mae'r deiliad offer DIY hwn yn berffaith oherwydd gallwch chi ei hongian yn fertigol neu'n llorweddol ar eich wal. Gallwch chi drefnu eich wrenches yn ôl maint fel eu bod yn hawdd cael gafael arnynt ac nid oes rhaid i chi roi'r gorau i weithio i chwilota trwy flwch offer nes i chi ddod o hyd i'r maint cywir. Gwneuthum hefyd drefnydd sgriwdreifer a gallwch edrych ar y ddolen hon:

Hawdd a Rhad: Daliwr Offer Wal [DIY Mewn 5 Cam]

Cam 1: Marciwch y pren

<4

Mesurwch y pren a marciwch bob 2.5cm ar gyfer pob allwedd rydych chi am ei hongian ar y daliwr offer wal hwn.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Globe Eira Nadolig mewn 20 Cam

Cam 2: Lleoliad y llafn llifio bwrdd

Dylai'r llafn gyrraedd tua hanner ffordd drwy'r estyll pren oherwydd nad ydych am iddo fynd drwy'r coed. Dim ond ychydig o leoedd y byddwch chi'n eu gwneud i ffitio'r sbaneri. Hefyd, cylchdroi y llafn ar ongl 45 gradd.

Cam 3: Torri Bylchau Deiliad Offer

Gan ddibynnu ar drwch y llafn, dim ond unwaith y gallwch dorri ar bob marc. Roedd fy un i'n denau iawn, felly roedd yn rhaid i miei redeg dros y pren ychydig o weithiau ar yr un marc i gynyddu'r gofod. Yn anffodus, nid yw'r llafn wedi'i addasu'n iawn ar fy bwrdd llif, felly gwnaeth hyn i'm prosiect edrych ychydig yn gam. Ond os yw'ch un chi wedi'i addasu'n dda, ni ddylai fod gennych unrhyw broblem yn ei wneud.

Cam 4: Tywodwch drefnydd yr offer

Tywodwch y daliwr sbaner i ddileu amherffeithrwydd a adawyd gan y llif. Ar y tu mewn i'r bylchau, bydd angen i chi dywodio â llaw. Ar ôl sandio gallwch chi beintio neu farneisio'r pren i wneud iddo bara'n hirach.

Cam 5: Cysylltwch y daliwr offer DIY â'r wal

Os nad oes gennych chi, fel fi, sgriwiau hir iawn. Yn gyntaf, drilio twll hanner ffordd ar draws lled yr estyll pren gyda darn dril sy'n fwy na phen y sgriw. Yna mewnosodwch y sgriw a gosodwch y deiliad allwedd sefydlog ar y wal. Dewisais ei hongian yn fertigol oherwydd nid oedd gennyf lawer o le yn llorweddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei roi yn y safle cywir.

Gweld hefyd: Sut i Ewinedd Lluniau Gan Ddefnyddio Fforc Cam wrth Gam

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.