DIY Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cartref

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Y jig-so yw un o'r offer mwyaf amlbwrpas i unrhyw un sydd â gweithdy, gan fod ganddo rôl bwysig o ran perfformiad wrth dorri deunyddiau amrywiol megis metel, PVC, drywall a phren, ymysg eraill. Os ydych chi'n meddwl tybed beth yw pwrpas jig-so, gwyddoch ei fod yn fath o lif sy'n defnyddio llafnau bob yn ail i dorri cromliniau afreolaidd, fel dyluniadau wedi'u stampio ar fetel, pren, neu unrhyw ddeunydd arall. Mae'r jig-so yn cynnwys llafn llifio cilyddol ac, mewn rhai achosion, platiau gwastad sy'n eich galluogi i weithio ar onglau torri hyd at 45 gradd, yn gyffredinol. Efallai y byddwch hefyd eisiau gwybod pa un yw'r jig-so gorau, fel jig-so Makita a jig-so Bosch, ymhlith brandiau eraill. Bydd y tiwtorial Trwsio a Chynnal a Chadw Cartref DIY hwn yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol i chi am y jig-so, ei ddefnyddioldeb, ei ategolion a'i ddefnyddiau fel y gallwch ddewis y jig-so gorau ar gyfer eich anghenion a sut i'w ddefnyddio mewn siopau arbenigol. Dilynwch fi!

Llafnau jig-so

Mae sawl math o lafnau jig-so y gellir eu prynu mewn siopau arbenigol. Mae angen gwybod bod jig-so yn gweithio gyda llafn affeithiwr ynghlwm wrth yr offeryn. Mae dau fath mwyaf cyffredin o lafnauJig-so, sef y llafn T-slot a'r llafn slot U. Y llafn slot T yw'r offer safonol a ddefnyddir yn broffesiynol yn y diwydiant. Mae llafnau deuol yn cynnig bywyd hirach a ffit llafn-i-offer tynnach. Mae dyluniad y dannedd yn bwysig iawn ar gyfer perfformiad llafn jig-so, gan fod yr offeryn yn dibynnu ar y llafn ar gyfer ei weithrediad priodol.

A) Mathau o jig-sos

Mae yna sawl math o jig-sos ac mae rhai ohonynt yn cynnwys:

Jig-so syth – Mae’r modelau hŷn a’r modelau rhatach fel arfer yn fath jig-so syth. Mae llafn o'r math hwn yn mynd a dod heb unrhyw amrywiadau yn ei lwybr. Mae'r math hwn o jig-so yn torri defnydd yn araf ond yn creu cromliniau ac yn troi'n dynn.

Jig-so orbitol – Mae gan y math hwn o jig-so symudiad ychydig ymlaen yn strôc y llafn. Yn nodweddiadol, mae'r llafn yn gogwyddo ymlaen gan symud tuag i fyny ac yn glanhau'r pren yn gyflymach na gyda llif syth.

Grip Pibell - Dyma fodel jig-so newydd sy'n eich galluogi i gadw'ch llaw yn is o ran y deunydd rydych chi'n ei weithio ymlaen. Mae gan y model hwn hefyd switshis bawd yn lle sbardunau bys.

Gweld hefyd: 7 Cam: Sut i Fesur pH Pridd Heb Fesurydd pH

B) Sut i Ddefnyddio Jig-so

Dywedwch eich bod newydd brynu jig-sotico newydd sbon, ond mae'n cael trafferth ei weithredu oherwydd nid yw'n gwybod yn union sut i wneud hynny. Os mai dyma'ch achos chi, yna mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Dilynwch y camau syml hyn i ddysgu sut i ddefnyddio jig-so:

Cam 1 – Gwybod y Mathau o Lafnau

Os ydych chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio jig-so, mae angen i chi eich bod hefyd yn gwybod y mathau o lafnau a ddefnyddir mewn jig-so. Yn y bôn mae dau fath o lafnau jig-so: y llafn T-slot a'r llafn slot-U.

Cam 2 – Sut i ailosod y llafn

Pan fyddwch chi'n gwybod y mathau o llafnau, rydych chi eisoes un cam ar y blaen i wybod sut i ddefnyddio jig-so. Mae angen i chi hefyd ddysgu sut i ailosod llafnau'r offer hwn. Gan fod gennych eisoes syniad o'r mathau o lafnau y gall jig-so eu defnyddio, ni fydd gosod rhai newydd yn eu lle yn broblem fawr. Pan fyddwch am ailosod y llafn, y peth cyntaf i'w wneud yw llacio'r sgriwiau jig-so.

Cam 3 – Tynnwch y llafn

Ar ôl llacio'r sgriw jig-so tic, yr hen bydd llafn yn dod i ffwrdd yn hawdd. Unwaith y byddwch wedi tynnu'r llafn, gosodwch y llafn newydd yn ofalus a thynhau'r sgriwiau fel bod y llafn wedi'i gysylltu'n ddiogel â'r jig-so.

Cam 4 – Dewch o hyd i'r Allen Wrench

Nawr , mae angen ichi ddod o hyd i'r allwedd Allen sy'n cyd-fynda geir yn Serra Tico Tico. Mae'r wrench hwn fel arfer wedi'i leoli ar gefn yr offeryn.

Cam 5 – Addasu'r Esgid

Ar ôl i chi ddod o hyd i'r Allen Wrench, bydd angen i chi ei ddefnyddio i addasu'r esgid .

Cam 6 – Addasu'r esgid

Mae'n bosib addasu'r esgid i dorri o 0° i 45° fel y gwelir yn y llun uchod.

Cam 7 – Trowch y jig-so ymlaen

Pwyswch y botwm o dan yr handlen i allu troi'r jig-so ymlaen.

Cam 8 – I wneud toriad hir

Os ydych chi'n gwybod eich bod am wneud toriad hir, clowch y jig-so trwy wasgu'r botwm sydd wedi'i leoli ar yr ochr.

Cam 9 – Y Botwm Ymlaen / Allan

Unwaith y byddwch wedi cloi'r jig-so, byddwch yn sylwi y bydd y botwm pŵer yn parhau i gael ei wasgu.

Cam 10 – Sut i ddatgloi'r jig-so

Os ydych am ei ddatgloi, dim ond pwyswch y botwm ar yr ochr eto.

Cam 11 – Rhoi Pwysau

Pan fyddwch yn torri pren, mae'n bwysig iawn eich bod bob amser yn rhoi pwysau ar gefn yr esgid. Symudwch y jig-so ymlaen bob amser ar gyflymder sy'n caniatáu i'r llafn dorri heb wyro a heb redeg y modur.

Deunyddiau Llafn Jig-so

Gellir defnyddio gwahanol Ddeunyddiau Llafn ar gyfer gwahanol gymwysiadau er mwyn gwella bywyd llafn a pherfformiad torri. RhaiMae deunyddiau llafn yn cynnwys:

Dur Cyflymder Uchel – Mae hwn yn ddur cryf y gellir ei ddefnyddio i dorri unrhyw fath o fetel.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Ymlid Gwenyn: 4 Cam + Syniadau Naturiol i Gadw Gwenyn i Ffwrdd

Dur Carbon – Defnyddir y dur hwn i dorri deunyddiau meddal fel fel paneli wedi'u lamineiddio gronynnau, plastigau (oherwydd ei hyblygrwydd) a phob math o bren.

Bi-Metal Llafn - Mae'r llafn yn gyfuniad o ddur carbon a dur cyflym. Mae'n gyfuniad sy'n creu deunydd cryf, hyblyg y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y cymwysiadau anoddaf lle mae risg o dorri deunydd.

Llafn Carbid Twngsten - Mae gan y math hwn o lafn y cryfder i dorri trwy fetelau sgraffiniol, megis haearn bwrw, dur di-staen, gwydr ffibr, bwrdd sment, ac ati.

Defnyddiau Jig-lif

• Gellir defnyddio llifiau jig i dorri pren o drwch a dwysedd amrywiol.

>• Cânt eu defnyddio i dorri siapiau mewn amrywiaeth o ddefnyddiau

• Gellir eu defnyddio hefyd i wneud toriadau plymio, toriadau syth a thoriadau befel.

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.