Sut i gynllunio drws pren

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Tabl cynnwys

Disgrifiad

Ar ôl ychydig flynyddoedd, mae'n arferol i ddrysau eich tŷ ddechrau mynd yn sownd pan fydd amser cau. Er mai'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yn aml yw tynhau'r sgriwiau colfach, efallai y bydd adegau pan fydd angen i chi gynllunio pren i gael y drws i weithio'n iawn eto.

Sut i gynllunio eich drws

I gynllunio eich drws gallwch ddefnyddio amrywiaeth o offer megis:

  • Llif bwrdd<8
  • Papur tywod
  • Chisel

Sut i gynllunio pren

Os ydych chi eisiau cynllunio eich pren gan ddefnyddio peiriant melino, yma maen nhw'n rhoi awgrymiadau:

• Lluniwch jig i ddal y drws yn y safle cywir

Gweld hefyd: Sut i Wneud Mwgwd Plastig Cam wrth Gam

• Gwthiwch y jig heibio'r llwybrydd fel ei fod yn torri wyneb y bwrdd.

Sut i blaenio ffrâm drws

Dylech gofio efallai na fydd angen tynnu'r drws os mai rhan fach yw'r cyfan sydd ei angen arnoch i awyren.

Awgrym: Os mai'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw tynnu darn bach o bren o'r top neu'r ochr, efallai mai tywodio drws yw'r ateb delfrydol. Bydd yn ychydig o waith a bydd y broblem yn cael ei datrys heb adael unrhyw lint.

Nawr i ddarganfod sut i gynllunio drws o'r dechrau i'r diwedd, dilynwch yr 11 cam hyn rydw i wedi'u gwahanu mewn erthygl DIY arall ar atgyweiriadau cartref ar gyfer eich cartref!

Gweld hefyd: Sut i wneud cwpwrdd dillad gydag olwynion

Cam 1: Nodwch yr ardal

Y cam cychwynnol yw pennu union leoliad y drwsi fod yn wastad.

Cam 2: Tynnu Colfachau

Dim ond os oes colfachau sefydlog ar eich drws y dylid defnyddio'r weithdrefn hon.

Er mwyn gallu rhyddhau'r drws, bydd angen i chi dynnu'r sgriwiau.

Cam 3: Tynnwch ddeilen y drws

Gwnewch hyn yn ofalus.

Cam 4: Rhowch ddeilen y drws ar y llawr

Ar ôl tynnu deilen y drws yn ofalus, rhowch hi'n berpendicwlar i'r llawr a defnyddiwch yr offeryn gwastad i dynnu haenau mân o bren.

Cam 5: Tywod

Tywodwch y safle yn drylwyr i gael gwared ar unrhyw ddiffygion.

Cam 6: Gosodwch y drws yn ei safle gwreiddiol

Ar ôl sandio, gosodwch y drws yn ei leoliad gwreiddiol. Gadewch gynheiliaid bach oddi tano i wneud y gwaith yn haws.

  • Gweler hefyd: Sut i ddefnyddio sander.

Cam 7: Gwiriwch aliniad y colfachau

Gwiriwch fod y colfachau yn yn eu swyddi gwreiddiol.

Cam 8: Sgriwiwch y drws i lawr

Sgriwiwch y drws yn ôl i'w le ar ôl i'r colfachau gael eu halinio'n iawn.

Cam 9: Tynnwch y cynhalwyr cardbord <1

Ar ôl i chi sgriwio'r drws yn ei le, gallwch chi gael gwared ar y cynalyddion cardbord.

Cam 10: Gwiriwch a yw'r broblem wedi'i datrys

Gweld a yw'r broblem yn sefydlog ar ôl sgriwio'r drws a chael gwared ar y cynhalwyr cardbord. Os na, ailadroddwch y broses.

Cam 11:Canlyniad terfynol

Caewch y drws a gwiriwch a yw'r broblem wedi'i datrys.

Sut i agor drws

Gellir defnyddio planer cludadwy i docio eich drws. Mae planwyr cludadwy yn tynnu sleisys bach gyda manwl gywirdeb uchel. I wneud hyn, dilynwch y camau hyn:

1- Agor a chau'r drws ychydig o weithiau nes i chi weld lle mae'n llydan;

2- Tynnwch y drws oddi ar y colfachau;

3- Gosod pren mesur yng nghornel uchaf y drws;

4- Gosod y drws yn erbyn y wal.

5- Tynnwch y sbardun tra'n dal y planer wrth y ddwy ddolen.

6- Parhewch i lithro'r planer yn araf wrth roi pwysau ar y drws, yna gogwyddwch ef nes bod y gwaelod yn hollol wastad ar ochr y drws;

7- Gwiriwch eto;<3

8 Dylid ailadrodd camau 5 a 6 nes bod y drws wedi'i alinio.

>Sut i ddefnyddio planer

1. Sicrhewch fod y pren yn wastad;

2. Plannwch bob amser i gyfeiriad y grawn. Archwiliwch y pren yn ofalus; gall cyfeiriad grawn fod yn weladwy;

3. Os bydd y planer yn mynd yn sownd wrth ei ddefnyddio, trowch y pren yn y vice i'r cyfeiriad arall;

4. Rhowch ychydig bach o gwyr cannwyll ar ochr isaf y planer (a elwir yn wadn). Bydd hyn yn ei helpu i lithro ar draws wyneb y pren;

5. Gwnewch yn siŵr bod rhan fach o'r llafn yn ymwthio allan o waelod yr awyren. Os ydych chi'n defnyddio'r llafn yn ormodol, bydd yn anodd ei ddefnyddio.y planer a gall niweidio wyneb y pren;

6. Dechreuwch bob amser gyda'r planer ar ddiwedd y darn o bren a gwthiwch ef ar ei hyd heb adael iddo ddod oddi ar yr wyneb;

7. Defnyddiwch lafn miniog bob amser.

Fel yr awgrymiadau hyn? Gweler hefyd sut i wneud i'r drws stopio gwichian!

A chi, a oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar sut i gynllunio drws?

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.