Sut i Atgyweirio Coes Cadair mewn 7 Cam Hawdd

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Mae etifeddion teuluol yn werthfawr, yn enwedig pan fyddant wedi cael eu trosglwyddo i sawl cenhedlaeth. Yr unig broblem yw y gallant wisgo allan neu wanhau dros amser, yn enwedig os ydych chi'n eu defnyddio'n rheolaidd. Mae gen i un o'r cadeiriau toredig yma yn fy nhŷ, sy'n perthyn i batio fy nain. Roedd yn arfer bod fy hoff ddarn o ddodrefn yn blentyn, felly fe'i rhoddodd i mi. Mae ganddo lawer o werth sentimental a dyna pam nad oeddwn i eisiau rhan ohono, hyd yn oed pan dorrodd y goes yn ddau ddarn yn ystod symudiad.

Roeddwn i'n meddwl tybed sut i'w drwsio. A ddylwn i fynd ag ef i siop bren neu ddod o hyd i goesau cadair newydd? Ar ôl pori gwahanol wefannau rhannau cadeiriau pren, sylweddolais na fyddai'n hawdd cael union gysgod a dyluniad y pren. Felly gofynnais i ffrind sy'n caru prosiectau gwaith coed DIY, a rhoddodd syniad syml i mi ar sut i drwsio coesau cadair wedi torri.

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw glud pren, sgriwiau a gwifren bren, ynghyd â rhai offer. Felly yn lle chwilio am rannau cadeiriau ar-lein neu wario arian i gael gweithiwr proffesiynol i'w hatgyweirio, gallwch chi roi cynnig ar y dull hwn i drwsio cadair sydd wedi torri. Mae hefyd yn eithaf hawdd, hyd yn oed os ydych chi'n ddechreuwr gwaith coed fel fi.

Yna, mwynhewch a gwelwch sut i drwsio cerameg sydd wedi torri

Yr awgrymiadau hynsut i drwsio cadeiriau sydd wedi torri yn gweithio gyda'r holl ddodrefn gyda choesau?

Roedd y gadair a osodais yn eitha' ysgafn, felly roedd gosod glud pren a sgriwiau yn gweithio'n dda i osod y goes oedd wedi torri. Gall hefyd weithio ar goes bwrdd cyn belled nad yw'r pen bwrdd yn rhy drwm gan fod angen i'r goes gynnal y pwysau. Hefyd, os nad yw'r egwyl yn lân ac mae'r pren mewn darnau lluosog, ni fydd atgyweirio gan ddefnyddio'r camau hyn yn gweithio. Efallai y bydd angen atodi pin i ddarparu cymorth ychwanegol i'r goes. Fel arall, efallai na fydd yn cynnal pwysau person sy'n pwyso arni.

A allaf atgyweirio coes cadair gerfiedig gan ddefnyddio'r un broses?

Unwaith eto, mae'n dibynnu. Os nad yw'r arwyneb cerfiedig wedi'i ddifrodi a'r toriad yn lân, dylai atgyweiriad gan ddefnyddio'r camau yn y tiwtorial hwn weithio.

Pa fath o lud pren sydd orau ar gyfer coes hen gadair sydd wedi torri?

Mae yna sawl math o lud pren, ond yr un gorau ar gyfer gosod cadeiriau sydd wedi torri yw glud PVA. Gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu brand honedig. Os oes gennych chi lud pren PVA gartref eisoes, gwiriwch y dyddiad dod i ben. Mae'n well taflu glud sydd wedi dod i ben i ffwrdd, oherwydd efallai na fydd yn gweithio cystal ag y dylai. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw i'r gadair syrthio'n ddarnau pan fydd rhywun ynddi!

Gwahanwch y tip arall hwn i ddarllen: SutMDF gwrth-ddŵr?

Cam 1: Dewiswch ardal waith

Mae'n well peidio â gosod cadair sydd wedi torri yng nghanol ystafell fyw neu ystafell fwyta. Os bydd yn torri, gallai niweidio darn arall o ddodrefn. Felly dewiswch amgylchedd gwaith addas fel garej, sied neu hyd yn oed iard gefn. Symudwch y gadair i'r man a ddewiswyd.

Cam 2: Ychwanegu Glud Pren

Dechreuwch drwy roi glud pren ar y fan lle torrodd coes y gadair. Roedd fy nghadair wedi torri ar lethr fertigol, felly gosodais y glud pren ar y ddau arwyneb.

Cam 3: Clymu gyda gwifren

I sicrhau bod y ddau ddarn toredig yn cael eu gludo gyda'i gilydd heb ddod yn ddarnau, lapiwch wifren o amgylch yr egwyl i ddal y darnau yn eu lle.

Gweld hefyd: Sut i wneud torch suddlon gartref

Cam 4: Tynhau'r wifren

Defnyddiwch gefail i binsio'r wifren a dal y darnau at ei gilydd. rhannau yn ddiogel yn eu lle.

Cam 5: Tynnu Glud Ychwanegol

Defnyddiwch rag neu gadach i sychu glud gormodol o uniad rhannau sydd wedi torri.

Cam 6: Rhowch sgriw

Yna gosodwch sgriw drwy'r ddau ddarn sydd wedi torri nes eu bod wedi'u cysylltu.

Cam 7: Gadewch i'r glud wella

12>

Gadewch y cadair ar ei ochr nes i'r glud wella. Yna tynnwch y wifren. Yn ddelfrydol, dylech adael iddo eistedd am 24 awr neu o leiaf dros nos.

Canlyniad sut i atgyweirio coescadair

Dyma fy nghadair ar ôl i mi ei thrwsio. Mae'n edrych cystal ag erioed, a'r rhan orau yw ei fod wedi costio nesaf peth i ddim i'w drwsio. Rhai Cwestiynau Cyffredin am atgyweirio cadeiriau.

Mae gan fy nghadair sedd hollt. Sut alla i ei thrwsio?

Gweld hefyd: Dysgwch Sut i Stampio Cannwyll: Gwnewch Gannwyll Ffotograff mewn 8 Cam!

Os yw sedd y gadair wedi'i hollti i'r ochr gyda dim ond stribed tenau yn dod yn rhydd, gallwch ddefnyddio'r un camau a grybwyllir yn y tiwtorial i ymuno â'r darn sydd wedi torri i'r sedd. Fodd bynnag, os caiff y gadair ei rhannu'n hanner, bydd angen cymorth ychwanegol arnoch trwy osod hoelbrennau bach rhwng y ddau ddarn i ddod â nhw at ei gilydd, neu ddefnyddio platiau metel gyda sgriwiau i ddal y ddwy ran gyda'i gilydd.

Mae coes y gadair wedi'i hatgyweirio ychydig yn fyrrach na'r lleill. Sut alla i addasu ei uchder?

Yn dibynnu ar y gwahaniaeth mewn uchder, gallwch ddefnyddio un o ddau ateb i ddatrys y broblem hon. Y cyntaf yw atodi cap metel o dan y goes fyrrach i gynyddu ei uchder. Defnyddiwch forthwyl i'w dapio yn ei le yn ysgafn. Yr ail yw torri darn o bren i gludo o dan y goes fyrrach a chynyddu ei uchder.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb: Sut i newid gosodiad golau mewn 11 cam

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.